Systemy akustyczne CAVE

Projektantem CAVE jest Dymitr Malcew, polski architekt z multidyscyplinarnym i międzynarodowym doświadczeniem, który mieszka i tworzy w Singapurze. Podejście Dymitra oparte jest na tworzeniu doświadczeń poprzez projekt i zacieranie granic pomiędzy miejscem pracy a domem.
Zgodnie z zamysłem projektanta CAVE ma odpowiadać na ludzkie potrzeby:

  • integrować pracowników podczas spotkań,
  • stać się idealnym miejsce do planowania strategii,
  • tworzyć bezpieczne miejsce do rozmów biznesowych,
  • skupiać uwagę grupy na omawianych zagadnieniach.

Stoliki CAVE występują w dwóch wysokościach. Wyższy, przy którym można prowadzić krótkie narady i niski tworzący z sofami Bejot Cave nowoczesne strefy loungowe lub jako uzupełnienie modułów wysokich.